Webkontor

Webkontor

Hvad er webkontor & hvad kan det bruges til?

Et webkontor er kernen i flere virksomheders IT-løsning. Det betyder, at du får samlet både administration og services ét enkelt sted.
Det gør det nemt at drifte og yde support på, hvilket skaber en ensartet platform, som skaber lavere driftsomkostninger for virksomheden.

Når du vælger et webkontor, får du en fælles platform, som alle brugere logger ind i. På den måde er der adgang til et fælles fil-drev,
deling af en netværksprinter og e-mail med mere efter jeres behov og ønsker.

Vi konfigurerer serveren i vores datacenter, og der er altid adgang til den via internettet.

Serveren står i vores sikrede datacentre på redundante systemer for at minimere jeres omkostninger.
For eksempel er der intet behov for at indkøbe dyre servere eller sørge for at serveren er i sikkerhed
ved indbrud, køling til serveren med mere. Når du vælger en kontorserver, kan vi sørge for backup,
og hvis der skulle være behov for support, er vi og dermed hjælpen i nærheden, og vi kender din
opsætning, hvilket gør, at vi ikke skal bruge tid på at sætte os ind i din situation.

Betalingen for serveren matcher altid jeres behov. Der betales et beløb for serverens konfiguration og herudover for
det antal personer, der skal have adgang til serveren. Antallet af brugere er ikke fast og kan ændres fra måned til måned.

Webkontoret er baseret på Microsoft Terminal Services, som sikrer afvikling af eksisterende programmer
via internettet uden tilretning. Microsoft Terminal Server tilgås via Remote Desktop.
Det sikrer, at både Windows og MAC computere kan bruges.

En webkontor-løsning inkluderer en licens til Office-pakken for alle brugere samt et antivirusprogram.
Der kan tilkøbes en række Cloud-produkter til en webkontorløsning. De mest tilvalgte services er
Hosted Exchange og filbackup.

Serverens ressourcer, så som lagerplads, CPU og RAM, faktureres som et fast beløb og tilrettes løbende,
hvis antallet af brugere ændrer sig.

Betalingen for webkontoret faktureres på månedsbasis.

Support af nedenstående er inkluderet i webkontoret:
Login.
Reset af password.
Opkobling til Kontorserver fra PC/Mac.

Support for resterende ydelser faktureres på timebasis.